Ansietat Infantil

L’ansietat és un fenòmen comú en la infància i varía a mida que l’infant creix i es desenvolupa.

ANSIETAT EXCESSIVA: Caracteritzada per una por general a tot, sense existència (identificada) d’un motiu estressant.
ANSIETAT FÒBICA: Com qualsevol adult, el nen pot experimentar fòbies ( a la foscor, a les aranyes etc.). En moltes ocasions, la fòbia desapareix amb el temps i la maduració de l’infant.
ANSIETAT PER SEPARACIÓ: Ansietat excessiva expressada per l’experiència de separació de figures importants en la vida de l’infant, així com de casa o de l’ambient familiar.
ANSIETAT SOCIAL: Ansietat excessiva expressada a l’entorn de desconeguts o extranys. Això pot afectar el desenvolupament del nen lluny de la família, amb companys etc.
TRANSTORN OBSESSIU-COMPULSIU: Similar a aquell espressat pels adults.

La ment d’un infant consisteix d’una consciència menys desenvolupada que la de l’adult, per tant el nen és més aprop de l’accés al seu subconscient. Això es pot observar clarament en la facilitat que la majoría de nens tenen per jugar amb la imaginació, bloquejar sentits perifèrics en ocasions específiques i endinsar-se en móns fantàsics, màgics, creats per la ment. Els nens acostumen a ésser subjectes hipnòtics amb un talent particular i en general major que el dels adults.

Informació adicional:

Meditació Trascendental i Educació

Substància Química en el Cervell Redueix l’Ansietat i Augmenta la Supervivència de Noves Cèl · lules

El trastorn d’ansietat social respon a la psicoteràpia? Estudi sobre el cervell diu que sí

Ansietat, Preocupació i Hipnosi

Els efectes anti-ansietat de la Meditació visibles en imatges del cervell

Una nova ciència de l’estrès