Control de l’estrès

L’estrès és la reacció del nostre organisme davant duna situació amenaçadora. És una estratègia de supervivència molt útil que dispara el nostre reflexe ancestral de “Lluita, Fugida o Bloqueig” (en Anglès anomenat “Fight, Flight or Freeze response”).   L’organisme es prepara per lluitar, sortir fugint or quedar-se completament estàtic, maneres de solucionar situacions amenaçadores primitives. El sistema nerviós simpàtic, del qual no en tenim un control conscient, s’encarrega d’aumentar el ritme cardíac i fluxe sanguini per tal que el cos fabriqui més sucre i així tingui la potència necessària als muscles per actuar apropiadament, El problema és que, en les nostres situacions quotidianes actuals, el comportament apropiat i necessari no acostuma a ser ni la lluita, ni la fugida ni el bloqueig. Les característiques de la vida actual han evolucionat, però el nostre organisme encara pateix reaccions i reflexes ancestrals com aquest. Inclús tan sols el pensar en situacions amenaçadores, o el donar voltes a pensaments negatius, pot disparar aquest reflexe. El detriment físic i psíquic causat per l’acivació d’aquest reflexe de manera regular i innecessària és deduïble i comprensiu.
L’estrés afecta a més del 50 % de la població, tot i que tan sols un percentatge aproximat al voltant del 15% busquen en algun moment assistència mèdiaca o professional per combatre’l.

La experiència de la hipnosi estimula un estat de relaxació que acosta a l’organisme a un equilibri homeostàtic- un equilibri entre els sistemes simpàtic i parasimpàtic constituients del sistema nreviós autònom. D’aquesta manera la hipnosi té un efecte directe en organs dels quals no en tenim el control conscient, com són tots els òrgans interns, com són el cor, pulmons i l’intestí.
La hipnoteràpia ens pots ajudar a integrar a la nostra vida diària el comportament desitjat, com per exemple una reacció efectiva davant situacions estressants, o una dieta nutricional i d’exercici apropiada a la nostra rutina.  Altres recursos, com l’aprenentatge del dret a fer-se valer i d’augment d’auto estima, poden ésser instruits a través de l’estat hipnòtic i d’aquesta manera ésser integrats al nostre sibconscient de forma ràpida i efectiva.

Anuncis