Tinitus

Aquest és el nom que es dóna a l’experiència d’un soroll inexistent, o apreciable només pel pacient. Aquest soroll pot fer-se present a una orella o a les dues, i pot tenir característiques variades, es pot tractar de sons constants, intermitents, inclús melodíes. Aquesta condició afecta indistinctivament a homes i dones de totes les edats. La tinitus pot ésser causada per diferents detonants, entre ells: La edat, l’estrès, la pressió arterial, una quantitat excessiva de cera a l’orella, la ingestió de drogues, o alguna malformació o disfunció auricular, com per exemple un forat al tímpan.

L’hipnoterapèuta tractarà aquesta simptomología sempre i NOMÉS QUAN tingui coneixement d’un diagnostic mèdic actualitzat.
La hipnoteràpia aprofita el poder de l’estat hipnòtic per alterar la percepció de la realitat i acomodar aquesta percepció a un estat beneficiós i apropiat pel pacient.