Dermatología

A més a més de ser l’organ del nostre cos de més gran extensió, la pell està en contacte i ens protegeix de l’exterior. Una de les característiques més interesants de la pell des del punt de vista psicològic és que comparteix el seu orígen amb el sistema nerviós. Ambdos pell i sistema nerviós provenen de l’ectoderm. Es per això que no és difícil d’entendre com l’estrès o la tensió nerviosa poden causar simptomologíes o afectar negativament a la nostra pell. De manera inversa, la existència de simptomologíes a la pell poden causar un estrès nerviós considerable, perpetuant d’aquesta forma la condició dermatològica existent.

L’estat hipnòtic proporciona un equilibri homeostàtic entre els sistemes nerviosos autònoms simpàtic i parasimpàtic, encarregats d’estimular activitat i relaxació respectivament. D’aquesta manera la simple experiència de l’estat hipnòtic pot tenir un efecte positiu directe a qualsevol simptomología relacionada amb l’estrès o amb el sistema nerviós, com son ara les condicions de la pell.

L’efecte notable de la hipnoteràpia en la modulació de la percepció sensorial pot ésser una eina molt important a l’hora de paliar incomoditats i dolors, ajudant d’aquesta manera a superar moments crítics. Adicionalment, tècniques de visualització poden contribuir a disminuir l’extensió de pell afectada,  inclús fins al punt de remissió.

La hipnoteràpia ofereix estratègies pel tractament de transtorns dermatològics com l’Acné Vulgaris (acné vulgar), l’Acne Rosàcia, l’Èczema, la Psoriasi i les Berrugues.