Insomnia

La difficultat o impossibilitat de dormir afecta en algun moment de la vida a un terç de la població adulta. Existeixen diversos tipus de insomnia, de curta o llarga durada, causada per situacions o activitats específiques, esdeveniments concrets o substàcies ingerides- de l’alcohol, cafè, fins a fàrmacs i estupefacients.
En el cas de que la insomnia sigui causada per medicaments receptats, es recomanarà al pacient que visiti al seu metge per adressar el fet, abans d’atemptar tractament hipnoterapèutic.
La hipnoteràpia pot emplear-se per adressar canvis d’hàbits i comportaments que poden estar contribuïnt a la insomnia, com per exemple, fer exercici just abans d’anar a dormir, indulgir en llargues migdiades, o consumir en excès substàncies com el cafè, l’alcohol o el tabac. La hipnosi pot ajudar també a esclarir, alleugerir o solventar casos de trauma, ansietat o depresió, una consequència dels quals pot ésser la insomnia.

Informació adicional:

Por a les aranyes? Intenta dormir per superar-ho