Terrors Nocturns

Aquesta condició és coneguda en terminología mèdica com Pavor Nocturnus i és una afectació del son que no està explicada del tot. Estudis del cervell exposen el fet que, tot i ésser semblants al malsons, els terrors nocturns esdevenen en periòdes del son fora de l’estat REM (Rapid Eye Movement), en el qual succeeixen tots els somnis i malsons. És possible que existeixi un component genètic, ja que aquesta condició acostuma a aparèixer en més d’un membre de la família.
Els terrors nocturs consisteixen en episodis d’activitat física i auditiva durant el son, que poden arribar a ésser sorollosos i fins i tot violents. El/la pacient normalment no recorda res del que ha passat, ni cap somni, i expressa confusió al despertar-se, ja que sovint es pot trobar suada/t i físicament alterat/da. Tot i no ésser perillosos per sí mateixos, els terrors nocturns poden representar un perill físic ja que inclouen moviments incontrolats que poden arribar a la manipulació d’utensilis de cuina, per exemple, si més no a topar amb mobles de forma violenta.
A l’igual que amb la insomnia, la hipnoteràpia pot emplear-se per adressar canvis d’hàbits i comportaments que poden estar contribuïnt als terrors nocturns, com per exemple, l’estrés emocional o la fatiga excessiva entre d’altres. La hipnosi pot ajudar també a esclarir, alleugerir o solventar casos de trauma, ansietat o depresió, una consequència dels quals poden ésser els terrors nocturns.