Roncar

El soroll de roncar sorgeix degut a la vibració de l’aire en contacte amb el paladar de la boca. Això pot passar al respirar, i sobretot quan estem dormint. Les nostres característiques físiques, el costum de dormir boca a dalt, o un possible sobrepés, poden col.laborar a causar aquest comportament involuntari. El consum d’alcohol i de tabac poden també precipitar l’aparició de l’hàbit de roncar.

La hipnoteràpia ofereix tècniques per aprendre a a doptar una nova posició a l’hora de dormir, evitant d’aquesta manera la postura boca a dalt. El control del pes, així com el control o la cessació del consum d’alcohol i del tabac, poden ésser aconseguits a través d’exercicis hipnoterapèutics.

En el cas de que el/la pacient pateixi d’apnoea, serà necessari que es completi el tractament mèdic pertinent abans d’atemptar l’ús d’altres tècniques terapèutiques.