Síndrome de l’Intestí Irritable (SII)

El tractament d’aquest síndrome es durà a terme només una vegada el metge n’hagi investigat i confirmat el diagnòstic.

Tot i que la causa exacte d’aqusta condició no es coneix, no sembla existir una relació directa entre aquest síndrome i alguna malaltía intestinal seriosa, ni tampoc amb un detriorament general de la salut en les persones que la pateixen.

Es estimat que tan sols un 25 % de gent que pateix aquesta condició busca en algun moment de la seva vida ajuda professional. Això pot ésser degut a la naturalesa d’aquesta incomoditat, ja que en molts casos pot provocar gasos, incontinència, sorolls abdominals, fins i tot nausea o vòmits, tots símptomes que poden despertar timidesa a l’hora de reconèixer-los o d’explicar-los al metge.

Es possible que existeixi una relació entre el SII, l’ansietat i la depressió, en el qual es forma un cicle repetitiu de causa i reforçament. En alguns casos és difícil distingir quin tema és la causa i quin és la consequència, ja que un alimenta a l’altre. Per això, els pacients de SII poden sentir-se deprimits i/o en un estat d’ansietat impredictible.

La hipnoteràpia ofereix sistemes per controlar el malestar físic, l’estrés, l’ansietat i el baix estat d’ànim causat per la depressió, així com estratègies per assolir amb tranquilitat i facilitat el seguiment de la dieta apropiada que determini el metge o nutricionista.

Pla de cinc passos ajuda als pacients a gestionar el dolor